KONAMI

ワンプッシュ投票

結果発表 2020/06/05 - 2020/06/11
どちらかのデッキで遊んでみるなら?
どちらかのデッキで遊んでみるなら? - 機皇デッキ vs 人造人間-サイコ・ショッカーデッキ
機皇デッキ
vs
人造人間-サイコ・ショッカーデッキ
64.55   35.45